• 010 Trickz

  Urban sports faciliteit

  Rotterdam

 • Startmotor

  Urban Jongerenhuisvesting

  Rotterdam

 • Trickz Park

  Urban sport park

  Hoogvliet

Behouden, Promoten & Bevorderen

Stichting Trickz staat voor het behouden, bevorderen en promoten van urban sports. Het toegankelijk maken van urban sports voor jong en oud. Stichting Trickz is ontstaan door de groeiende vraag

naar professionaliteit binnen de urban sports. Deze vraag komt zowel vanuit de gemeente, bedrijfsleven als de communities met als motieven participatie, organisatie en ontwerp.

project portfolio
proces

1. Onderzoek & Analyse

De belangen en ideeën worden omgezet in visueel begrijpbare consepten. Hiermee communiceren wij naar de stakeholders en gebruikers. Met de feedback passen we het ontwerp zodanig aan zodat het alle belangen tegemoet komt.

2. Gebruiker & Omgeving

In ons proces staat de sporter altijd centraal. Door goed te luisteren en samenwerking kunnen we onze expertise het best tot zijn uiting laten komen.
In de samenwerking creeëren wij de tools en ondersteunen we de gebruiker om zijn ideeën te communiceren. Door middel van afbeelding voorbeelden, het direct uittekenen stellen wij de gebruiker instaat zijn ideeën uit te werken.

3. Ervaring & Partnerschap

Om een ontwerp tot realisatie te laten komen zijn er bijna altijd beperkingen. Door onze expertise in 3d modelleren (CAD) zijn wij instaat snel aanpassingen door te voeren en terug te communiceren. Met deze werkwijze creeëren wij effectief een ontwerp binnen budget, volgens wetgeving en realiseerbaar voor de aannemer.

4. Service & Programmering

Dmv participatie van diverse (lokale) groepen. Het zij communities, bedrijven en of sport organisaties. Met deze groepen werken we samen om te zorgen dat er continu een stroming is van leven en activiteiten op de diverse urban sports plekken in Europa en omstreken.

Visie


"Als stichting zien we de kracht en positieve invloed van urban sports op onze samenleving."

De generatie waarin we leven heeft een andere manier van samen zijn en andere persoonlijke behoeften. We zien Urban sport als uitwerking van het zijn van deze nieuwe generatie. Het internet en social media geeft mensen de mogelijkheid flexibeler en vrijer samen communities te vormen. Nieuwe technologie en media heeft mensen mogelijkheid gegeven meer persoonlijke expressie te bereiken. We zien dat mensen meer geluk ervaren door de focus op zelfontplooiing , expressie en de community.